Czy staliśmy się już zależni od urządzenia jakim jest komputer?

Czy staliśmy się już zależni od urządzenia jakim jest komputer? Oczywiście takie stwierdzenie pojawia się w aspekcie częstego zastosowania oraz wykorzystania jego w dzisiejszych świecie, nie tylko w pozytywnym tego słowa znaczeniu ale również z racji pewnych zagrożeń. W końcu bądź co bądź komputer jest wyłącznie maszyną jaka wykonuje nasze polecenia niekiedy dyspozycje, dlatego niebezpieczne jest traktowanie jej jak urządzenia któremu podporządkowujemy pewne decyzje a niestety często tak się staje. Z drugiej jednak strony to w jakim celu i ile czasu poświęcamy na wykorzystanie sprzętu komputerowego uzależnione jest wyłącznie od nas samych, przy jednoczesnym spoglądaniu przez pryzmat przydatności można dojść do wniosku, iż każdy posiada jasno sprecyzowane zadania które realizuje właśnie dzięki temu urządzeniu. Komputer sam w sobie dostosowuje się do naszych potrzeb, oczekiwań a co najważniejsze kształtuje się jego właściwości na bardzo wielu nieznanych dotychczas płaszczyznach, co to takiego oznacza? Tam gdzie jeszcze nie był on wykorzystany jego pojawienie się zmienia bardzo wiele, osoby które dotychczas nie miały okazji zbyt dokładnego przeglądania potencjału sieci internetowej za pośrednictwem komputera, są nią zafascynowane. Można powiedzieć, iż traktujemy go jak coś niezbędnego w naszym codziennym życiu, pomaga on i wspiera w czynnościach które dotychczas realizowaliśmy w sposób typowo rzeczywisty i realny, a niejednokrotnie były one dla nas na swój sposób niedostępne. Komputer odpowiada za pracę urzędów, instytucji, szpitali oraz większości firm i podmiotów działających na rynku, w celach komercyjnych czy handlowych ma nieograniczone zastosowanie stworzył również wraz z internet sektor gospodarki nazywany cyfrowym. Nie ma zatem jakichkolwiek wątpliwości, iż w pewnym stopniu staliśmy się zależni od komputera, jednak w większości przypadków rozumiemy że nie możemy w całości powierzyć mu pewnych obowiązków a tym bardziej jego przeznaczenie jako urządzenia jest jasno sprecyzowane w aspekcie swoistego działania.